Gracia Dierikx

Mr. G.I.M.M. (Gracia) Dierikx studeerde in 1987 af aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam met als afstudeerrichting Privaatrecht en specialisatie Arbeidsrecht. Via een loopbaan bij ondermeer de Provinciale Waterstaat, het UWV en de FNV, treedt Gracia in 2004 in dienst bij de Justion Adviesgroep als seniorconsultant. Zij ziet haar wens als advocaat te gaan werken in 2008 vervuld met haar toetreding en beëdiging als advocaat bij Justion Advocaten. Hier oefent zij de civielrechtelijke praktijk uit en is gespecialiseerd in Arbeidsrecht/Sociale Zekerheidsrecht.

Gracia heeft een brede ervaring op het gebied van het (nieuwe) ontslagrecht, arbeidsongeschikte werknemers, reorganisaties, CAO-recht en het geven van workshops over actualiteiten op het gebied van Arbeidsrecht, de Wet werk en zekerheid en de de Wet Datalekken.

Gracia zal altijd het onderste uit de kan halen om haar doel te bereiken. Zij is niet snel uit het veld te slaan.

T: (0118) 623719
F: (0118) 638347
E: gdk@justionadvocaten.nl
https://www.justionadvocaten.nl

Justion Advocaten
Park Veldzigt 45
4336 DX MIDDELBURG

Postadres:
Postbus 132
4330 AC MIDDELBURG

logo_justion-advocaten